Bantu Ibu Yani

Arti Kata Sinus KBBI Kamus Bahasa Indonesia

Arti nama Sinus maksud kata definisi pengertian dan makna kata terkait lainnya dengan arti nama Sinus.

Arti Kata Sinus

Sinus: si.nus
Nomina (kata benda) Istilah kedokteran
(1) rongga;
(2) ruang atau saluran tempat nanah keluar

Arti Kata Lainnya

Untuk mencari arti kata lainnya, pergunakan form pencarian.

Arti Kata Lainnya
Meluarkan: me.lu.ar.kan
Verba (kata kerja)
(1) tidak memasukkan ke dalam bilangan (golongan dan sebagainya) ; mengecualikan;
(2) menyuruh keluar

Penduaan: pen.du.a.an
Nomina (kata benda) proses, cara, perbuatan memiara ternak atau mengerjakan sawah yang keuntungannya dibagi dua

Gundal: gun.dal
Nomina (kata benda) tanda berupa simpul pada tali, coretan, takik untuk catatan penghitungan (barang, pekerjaan, dan sebagainya)
Dialek Melayu Jakarta Nomina (kata benda) abdi; pengikut; kaki tangan

Alum: Berasal dari bahasa Jawa Adjektiva (kata sifat) layu; merana (tentang daun)

Kamus Istilah
deformation: deformasi; pencanggaan
oxodizing agent: bahan pengoksidasi
Faltung formula: rumus Faltung
cutaneous respiration: respirasi kutan
seat lifting motor assembly: rakitan motor pengangkut kursi
quincke`s disease: penyakit Quincke
factorial: faktorial
congruent triangle: segitiga kongruen
delocalization: delokalisasi
distributive justice: keadilan distributif
Kamus Inggris-Indonesia
galangal e: kb. Laos.
initially: pada mulanya, pertama-tama
pence: lihat penny
doubt: kesangsian, ragu-ragu
silliness: kb. kedunguan, ketololan, kepandiran.
harmonizing: menyelaraskan
tuft: seikat rambut/bulu, jambul
tripe: babat, perut sapi
nozzle: mulut pipa, hidung
unobtainable: ks. tak dapat diperoleh.