Hostnic.ID Web Hosting

Arti Kata Penyuci KBBI Kamus Bahasa Indonesia

Arti nama Penyuci maksud kata definisi pengertian dan makna kata terkait lainnya dengan arti nama Penyuci.

Arti Kata Penyuci

Penyuci: pe.nyu.ci
Nomina (kata benda) sesuatu yang dapat dipakai untuk menyucikan

Arti Kata Lainnya

Untuk mencari arti kata lainnya, pergunakan form pencarian.

Arti Kata Lainnya
Pengirim: pe.ngi.rim
Nomina (kata benda) orang yang mengirim; orang yang menyuruh untuk menyampaikan

C: Nomina (kata benda)
(1) huruf ke-3 abjad Indonesia;
(2) penanda ke-3 dalam urutan (mutu, nilai, dan sebagainya) ;
(3) (ditulis dengan huruf kapital) lambang bilangan 100 angka Romawi;
(4) (ditulis dengan huruf kapital bergaris atas) lambang bilangan 100.000 angka Romawi

Wallahualam: wal.la.hu.a.lam
Berasal dari bahasa Arab Partikel ungkapan yang dipergunakan untuk menyatakan ketidakpastian (maknanya dan Allah Yang Mahatahu)

Hutan Murni: hutan yang sebagian besar dihuni oleh satu jenis pohon

Kamus Istilah
paratungstate ion: ion paratungstat
artificial propagation: pembiakan buatan
bivalve: dwikatup
coherent sheaf: gemal koheren
access door: pintu laluan; pintu akses
turbid: keruh; turbid
Ampere-Maxwell tetrad: tetrad Ampere-Maxwell
polis: polis; negara kota
family boundary: sempadan keluarga; kawasan keluarga
congenital nerve deafness: tuli saraf kongenital
Kamus Inggris-Indonesia
halt: penghentian, perhentian
aha: aha ! (seruan yang menyatakan rasa kemenangan , kepuasan, kesenangan dsb., tergantung dari cara mengucapkannya). A., now Ive got you! Aha, sekarang kena kamu!
undergo: mengalami, menjalani
correctly: dengan tepat
fiver: uang kertas lima dolar
peephole: kb. lubang mengintip/intipan.
penetrating: keras dan jelas, cerdik
wafting: membawa
proviso: perjanjian, syarat
blitzed: hancur/musnah krn serangan yg dahsyat & cepat