Arti Kata Membongkar-Bongkar KBBI Kamus Bahasa Indonesia

Arti nama Membongkar-Bongkar maksud kata definisi pengertian dan makna kata terkait lainnya dengan arti nama Membongkar-Bongkar.

Arti Kata Membongkar-Bongkar

Membongkar-Bongkar: mem.bong.kar-bong.kar
Verba (kata kerja) membuka dan mencerai-beraikan: dia membongkar-bongkar lemari itu untuk mencari cincinnya yang hilang

Arti Kata Lainnya

Untuk mencari arti kata lainnya, pergunakan form pencarian.

Arti Kata Lainnya
Penumpu Bor: pe.num.pu bor
alat untuk menumpu bor sentak yang mempermudah operasi pengeboran

Tunggal Beleng: hanya seorang diri, tidak beradik-berkakak

Biang-Biang: bi.ang-bi.ang
Adjektiva (kata sifat) biang

Pucuk Dicinta Ulam Tiba (Hendak Ulam Pucuk Menjulai): Peribahasa mendapat sesuatu yang lebih daripada apa yang diharapkan

Kamus Istilah
tallow content: kandungan lemak sapi
Kalpalata: hiasan tanaman menjalar
fungiform papilla: papila fungiform
boron repair: perbaikan boron
establishment period: periode pemapanan
errors and omissions: ralat dan tinggal
membrane filtration method: kaidah penurasan membran
podocyte: podosit
holonephiridium: holonefridium
forest research: penelitian hutan
Kamus Inggris-Indonesia
prettify: mempercantik
lien: hak gadai
enliven: memeriahkan
collectivization: kb. kolektipisasi, pengkolektipan.
radioactivity: radioaktivitas, pemancaran sinar radioaktif
congressional: berkenaan dgn muktamar
sandpaper: amplas
fantasize: mengkhayal
flashed: menyiarkan
confidante: kb. wanita kepercayaan.