Arti Kata Ketam Bulat KBBI Kamus Bahasa Indonesia

Arti nama Ketam Bulat maksud kata definisi pengertian dan makna kata terkait lainnya dengan arti nama Ketam Bulat.

Arti Kata Ketam Bulat

Ketam Bulat: ketam untuk membuat kumai atau ukiran timbul

Arti Kata Lainnya

Untuk mencari arti kata lainnya, pergunakan form pencarian.

Arti Kata Lainnya
Sigma: sig.ma
Nomina (kata benda) nama huruf ke-18 dalam abjad Yunani

Mengambung-Ambung: meng.am.bung-am.bung
Verba (kata kerja)
(1) mengumbang-ambingkan:; gelombang mengambung-ambung kapal kecil itu;
(2) menyombong; meninggikan diri: ia suka mengambung-ambung diri;
(3) mengempas-empaskan diri: gadis itu mengambung-ambung di tempat tidurnya

Koefisien: ko.e.fi.si.en
Nomina (kata benda) Istilah matematika bagian suku yang berupa bilangan atau konstan, biasanya dituliskan sebelum lambang peubah, seperti angka 2 dalam 2 x atau dalam 2 (x + y)

Sarwal: sar.wal
Lihat seluar

Kamus Istilah
decarboxylation: dekarboksilasi
convert: penganut baru; mualaf
appreciation: apresiasi
cell type: jenis sel
notch sensitivity: kepekaan takik
observed distribution: sebaran teramati
acquired antibody: antibodi perolehan
spinal board: papan spina
social insurance program: program asuransi sosial
ambulation: ambulasi
Kamus Inggris-Indonesia
downs: perluasan dari bukit yang rendah
experimentation: pelaksanaan percobaan
mature: matang, dewasa, jatuh tempo
praesidium: presidium
fait accompli: kb. keadaan yang dihadapi, ketentuan yang harus diterima.
educated: berpendidikan, terpelajar
backlash: kb. 1 tendangan, pukulan. 2 serangan balasan, reaksi yang tidak baik.
lovesick: sedih krn cinta tak terpenuhi
abaft: kk. buritan, di belakang.
bimetallic: bimetalik