Arti Kata Kentara KBBI Kamus Bahasa Indonesia

Arti nama Kentara maksud kata definisi pengertian dan makna kata terkait lainnya dengan arti nama Kentara.

Arti Kata Kentara

Kentara: ken.ta.ra
Adjektiva (kata sifat) Cakapan (tidak baku) nyata; terang kelihatan; tampak: makin dipandang, makin kentara kecantikannya; setelah diselidiki baru kentara kesalahan itu

Arti Kata Lainnya

Untuk mencari arti kata lainnya, pergunakan form pencarian.

Arti Kata Lainnya
Peledakan: pe.le.dak.an
Nomina (kata benda)
(1) proses, cara, perbuatan meledakkan: kaum gerilya bertanggung jawab atas peledakan pabrik senjata itu;
(2) peningkatan jumlah yang terjadi dengan amat cepat: peledakan penduduk yang tidak terkendali menghantarkan manusia kepada kesulitan

Semantik Gramatikal: Istilah linguistik penyelidikan makna bahasa dengan menekankan hubungan dalam pelbagai tataran gramatikal

Sorong Kata-Kata: Berasal dari bahasa Minangkabau terlanjur perkataannya

Peneguhan: pe.ne.guh.an
Nomina (kata benda) penguatan; pengukuhan; penyungguhan

Kamus Istilah
transcendental subject: subjek transendental
marginal gland: kelenjar pinggir
matched samples: cuplikan sepadan
impact resistance test: uji resistensi dampak
anticorona: antikorona
magnetic feeder: alat pakan bermagnet
aerobic microorganisma: mikroorganisma aerobik
induces ovulation: ovulasi rangsang
petrogenetic grid: grid petrogenetik
superoxide dismutase: superoksida dismutase
Kamus Inggris-Indonesia
babysiting: kb. pekerjaan menjaga anak (ketika orang tua mereka pergi).
doctrinal: berkenaan dengan doktrin atau asas
wedded: berbakti kepada, gemar sekali akan
forecasting: meramalkan
hyacinth: bunga yg tumbuh dr umbi
deceitful: bohong, menipu, palsu, berdusta
inputed: masuk
synthetic: buatan, tiruan
simply: Lihat SIMPLE.
outcrop: muncul, timbul