Hostnic.ID Web Hosting

Arti Kata Jilatan KBBI Kamus Bahasa Indonesia

Arti nama Jilatan maksud kata definisi pengertian dan makna kata terkait lainnya dengan arti nama Jilatan.

Arti Kata Jilatan

Jilatan: ji.lat.an
Nomina (kata benda)
(1) yang dijilat;
(2) perbuatan menjilat;
(3) hasil menjilat

Arti Kata Lainnya

Untuk mencari arti kata lainnya, pergunakan form pencarian.

Arti Kata Lainnya
Utarid: Uta.rid
lihat bintang

Istiklal: is.tik.lal
Nomina (kata benda) kebebasan; kemerdekaan
Memarangkan: me.ma.rang.kan
Verba (kata kerja) menetakkan: memarangkan pedang; memarangkan golok

Tinta: tin.ta
Nomina (kata benda)
(1) barang cair yang berwarna (hitam, merah, dan sebagainya) untuk menulis; dawat; mangsi;
(2) bahan berwarna yang mengandung lemak yang dioleskan pada gambar cetak untuk mengalihkan gambar cetak itu pada kertas

Kamus Istilah
supportive therapy: terapi sokongan
internal nares: lubang hidung dalam; nares interna
landscape planning: perencanaan lanskap
equivalent sample: contoh setara
spikelet: buliran
harbour: bandar; pelabuhan
oxygen balance: neraca oksigen
liposome: liposom
back lift: angkat bungkuk
expeditionary learning: belajar ekspedisionari
Kamus Inggris-Indonesia
instruct: mengajar, melatih, memerintahkan
wavered: bimbang
poem: sanjak
triplex: berlapis tiga
gorgeously: dengan memuaskan
decolorize: menghilangkan warna
jollity: kesenangan, kegembiraan
hookey: Lihat HOOKY.
sherry: kb. (j. -ries) minuman anggur (manis).
groomsman: kb. (j. -men). laki-laki pengiring penganten laki-laki.