Hostnic.ID Web Hosting

Arti Kata Berputar Cakap KBBI Kamus Bahasa Indonesia

Arti nama Berputar Cakap maksud kata definisi pengertian dan makna kata terkait lainnya dengan arti nama Berputar Cakap.

Arti Kata Berputar Cakap

Berputar Cakap: ber.pu.tar cakap
Berasal dari bahasa Minangkabau berputar kecek

Arti Kata Lainnya

Untuk mencari arti kata lainnya, pergunakan form pencarian.

Arti Kata Lainnya
Jika Kasih Akan Padi: Peribahasa jika kasih kepada anak istri, berhentilah mengasihi perempuan lain

Konsensus: kon.sen.sus
Nomina (kata benda) kesepakatan kata atau permufakatan bersama (mengenai pendapat, pendirian, dan sebagainya) yang dicapai melalui kebulatan suara

Lung: Nomina (kata benda)
(1) garis berlekuk; keluk;
(2) busur panah: melenturkan lung
Nomina (kata benda) peti mati yang tidak beralas (jadi ditutupkan saja di liang kubur)
Lihat long

Latihan Elokan: la.tih.an elokan
[Sen] latihan yang diadakan untuk menyempurnakan semua perincian laku dan dialog

Kamus Istilah
genetic engineering: rekayasa genetik
chronic granulocytic leukemia CGL: leukemia granulositik kronik (CGL)
enclosure movement: gerakan penutupan
compound sentence: kalimat majemuk
internal dynamics: dinamika internal
tetraallelic: tetraaleik
system development life cycle SDLC: daur hidup pengembangan sistem (DHPS)
wali qarib: wali dekat
theory of educational reproduction: teori reproduksi pendidikan
purchasing fund: dana pembelian
Kamus Inggris-Indonesia
mem.: 1 (member) anggota. 2 (memorandum) nota, memorandum.
wheatland: kb. tanah perladangan atau daerah gandum.
highlights: menyoroti
hailed: menyalami
exaggerate: membesar-besarkan, melebih-lebihkan
abstinence: pemantangan, pertarakan
clatter: kb. berisik ramai, bising, gemerincing(an). -kki. bergerak atau jatuh dengan bunyi yang ramai.
invulnerable: ks. kebal, tak dapat dikalahkan.
tick tack toe: Lihat TIC-TAC-TOE.
rainy: membawa hujan