Arti Kata Awak Mesin KBBI Kamus Bahasa Indonesia

Arti nama Awak Mesin maksud kata definisi pengertian dan makna kata terkait lainnya dengan arti nama Awak Mesin.

Arti Kata Awak Mesin

Awak Mesin: anak buah kapal yang bertugas merawat dan memperbaiki mesin kapal

Arti Kata Lainnya

Untuk mencari arti kata lainnya, pergunakan form pencarian.

Arti Kata Lainnya
Membulan: mem.bu.lan
Verba (kata kerja)
(1) menyerupai bulan;
(2) Kiasan meninggi ke angkasa

Melapik Perut: me.la.pik perut
sarapan sedikit untuk mengganjal perut supaya tidak lapar (sakit); makan pagi

Menara Dingin: Kiasan tempat yang serba enak dan tenteram; kedudukan yang tinggi (yang bukan menjadi tempat rakyat jelata)

Kelonggaran: ke.long.gar.an
Nomina (kata benda) keleluasaan; kelapangan: tidak ada kelonggaran berbicara;
(2) Nomina (kata benda) kesempatan: dia diberi kelonggaran tiga bulan untuk me; lunasi tunggakan pajaknya;
(3) Nomina (kata benda) keringanan: dia mendapat kelonggaran dalam membayar uang sekolahnya;
(4) Adjektiva (kata sifat) Cakapan (tidak baku) terlalu longgar (besar): bajunya kelonggaran

Kamus Istilah
pulmonary heart disease: penyakit jantung paru
retinal edema: edema retina
analytical psychology: psikologi analitis
digital coding: pengodean digital
antimicrobial: antimikrob
flap Abbe-Estlander: telekap Abbe-Estlander; jabir Abbe-Estlander
perforating vein: vena perforans; vena tembuk
shape and texture: bentuk dan tekstur
allelophatic agent: bahan alelofatik
oxidizing enzyme: enzim pengoksid
Kamus Inggris-Indonesia
blab: kki. (blabbed) Inf.: banyak (ng)omong.
tightly: dengan ketat
apiary: tempat peternakan lebah
papaw: pepaya
preordain: menentukan lebih dulu
sexology: kb. ilmu perkelaminan.
hussy: wanita nakal
landed: mempunyai tanah
prehistoric: prasejarah
lubricating: minyak pelumas