Hostnic.ID Web Hosting

Arti Kata Absolusi KBBI Kamus Bahasa Indonesia

Arti nama Absolusi maksud kata definisi pengertian dan makna kata terkait lainnya dengan arti nama Absolusi.

Arti Kata Absolusi

Absolusi: ab.so.lu.si
Nomina (kata benda) Istilah Agama Katolik pengampunan melalui upacara keagamaan atas kesalahan atau dosa yang telah diperoleh (dilakukan secara umum atau secara perseorangan dan diadakan secara berkala)

Arti Kata Lainnya

Untuk mencari arti kata lainnya, pergunakan form pencarian.

Arti Kata Lainnya
Utak-Atik: Verba (kata kerja) melakukan pekerjaan perbaikan dengan mencoba-coba

Konsolidasi: kon.so.li.da.si
Nomina (kata benda)
(1) perbuatan (hal dan sebagainya) memperteguh atau memperkuat (perhubungan, persatuan, dan sebagainya) ;
(2) peleburan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan

Membangkrutkan: mem.bang.krut.kan
Verba (kata kerja) menyebabkan (menjadikan) bangkrut

Petandang: pe.tan.dang
Nomina (kata benda)
(1) orang yang suka bertandang;
(2) musafir; pengelana; pengembara

Kamus Istilah
reflection regular: pantulan teratur
Borel Cantelli lemma: lema Borel-Cantelli
linear approximation: hampiran linear
specification bias: bias spesifikasi
blood group antigen: antigen golongan darah
sensitivity data: data kepekaan
tangent rule: kaidah tangen
unit tax: pajak unit
idea of human autonomy: gagasan autonomi manusia
eye lid eczema: ekzema kelopak mata
Kamus Inggris-Indonesia
outdo: lebih unggul
shibboleth: kb. semboyan (partai).
pancreatic: tentang pankreas
lingual: berkenaan dengan lidah
overprint: mencetak
loc.: (local) setempat.
attain: mencapai, mendapat, memperoleh
stimulated: merangsang
native: penduduk asli, asli
fiancee: tunangan wanita