Hostnic.ID Web Hosting

Arti Kata tenor of ore

Bidang: Teknik Pertambangan

Arti tenor of ore:
kandungan logam

Istilah Lain
lightning rod: penangkal petir
daisy chained drive: penggerak rantai daisi
metabolic apparatus: perkakas metabolik
bole rot: busuk bulung
enfranchise: memberi hak memilih
double decker: dek ganda
vertical imbalance: ketakseimbangan vertikal
sexual propagation: pembiakan seksual
fossil fuel: bahan bakar fosil
audio visual aid: alat pandang-dengar
Indonesia > Inggris
sisurut: see SURUT.
lanan: silt
kebejadan: sinfulness
mentunangkan: affiance.
jendal-jendul: bumpy, with a bump on the skin.
besmen: (Coll.) best man (at wedding).
keheningan: clarify, purity, stillness
ngeloneng: see LONENG.
pengukir: engraver, carver
item: item
Kamus Inggris > Indonesia
wm.: (William) William.
stolen: Lihat STEAL.
sculptural: berkenaan dgn seni pahat
overheads: biaya
dissatisfactory: tidak memuaskan
pureness: kebersihan/kesucian
temptress: kb. penggoda wanita.
unharmed: ks. tanpa (menderita) luka-luka.
humid: lembab
dressy: berpakaian, bergaya