Arti Kata sib mating

Bidang: Pertanian

Arti sib mating:
perkawinan sekandung

Istilah Lain
nine-day scour: diari sembilan hari
Baumann`s angle: sudut Baumann
separation energy: tenaga pemisahan
personal property: harta pribadi; harta tak-bergerak
retrograde solubility: kelarutan undur
amidase action: kerja amidase
pulsating vacuole: vakuola denyut
phenetic hypercube: hiperkubus fenetik
attenuated virulence: virulensi menyusut
sagittocyst: sagitosista
Indonesia > Inggris
ngomel: see OMEL.
rabik: /rabit/ torn, tattered at the edges.
buldog: bulldog.
menungkulkan: bow s.t.
wuwung: (Java) see BUBUNG.
berdapatan: meet
peptidisasi: peptization.
andang: torch
tentang: about, regarding
amblas: disappear, vanish
Kamus Inggris > Indonesia
prettify: mempercantik
accession: kenaikan takhta, tambahan
equating: menyamakan
Lordship: Yang Mulia
micron: mikron
prompt: cepat, tangkas, mengajak, mendorong, menghasut
graduated: lulus
nortw.: (Norway) Norwegia. 2 (Norwegian) yang berhubungan dengan Norwegia.
caper: kb. melonjak-lonjak, meloncat-loncat, - Capers j. sebangsa semak-semak (tumbuhan kecil dan rendah)
racialism: diskriminasi