Hostnic.ID Web Hosting

Arti Kata cotton

Bidang: Antropologi

Arti cotton:
katun

Istilah Lain
automatic stoker: penyala api otomatik
Helly Bray theorem: teorema Helly-Bray
least-cost principle: prinsip kos terendah
random sampling number: bilangan percontohan acak
first order virtue: keutamaan tingkat pertama
annular plexus: pleksus anulus
refinanciable credit: kredit ekspor talangan
chemical exchange: pertukaran kimia
active stretching: peregangan aktif
flame photometric analysis: analisis fotometri nyala
Indonesia > Inggris
menyandar: depend on, lean on
geologis: geological
kedengkian: spite, spitefullness, jealousy
kucung: see KOCONG.
gitaris: guitarist
unggulan: s.o. or s.t. considered superior.
meledos: 1 explode, burst. 2 collapse.
syal: shawl, muffler.
menyungkit: embroider in such a way.
tuduhan: accusation, complaint, charge.
Kamus Inggris > Indonesia
blankly: tanpa isi
sagely: dengan bijaksana
catty cornered: Lihat CATERCORNERED.
founding: mendirikan
referred: menunjuk
underlayer: lapisan bawah
campus: bangunan sekolah, kampus
begotten: lih. BEGET.
harlot: pelacur
tease: mengusik, mengganggu