Bantu Ibu Yani
Arti Kata Lainnya

Untuk mencari arti kata lainnya, pergunakan form pencarian.

Arti Kata Lainnya
Kamus Istilah
rainfed agriculture: pertanian tadah hujan
intermarriage, class: perkawinan antarkelas
distribution: persebaran; distribusi
sphincter papila: papila sfinkter
nematode: nematoda
faith: kepercayaan
conducting medium: zantara menghantar
volunteer service hospital: rumah sakit layanan sukarela
constant speed motors: motor kecepatan tetap; motor kelajuan tetap
adductor muscle: otot aduktor
Kamus KBBI
Kamus Inggris-Indonesia