Bantu Ibu Yani
Arti Nama Lainnya
Khatimah: Penutup, pengakhiran
Zimam: Yang utama, pemimpin
Idraki: Pengetahuanku, kefahamanku
Jahdi: Kemampuan
Hamdan: The praised one; variation of the name Muhammad
Basheera: Bringer of good tidings, joy
Nudhar: Gold
Hana: Kebahagiaan, rezeki tanpa kepayahan
Thaha: Dua huruf permulaan surat
Masyhad: Kesaksian