Bantu Ibu Yani
Arti Nama Lainnya
Rofi`ah: Derajatnya tinggi
Azman: Cita-cita, tekad
Azimah: Agung, mulia
Wazien: Pendapat yang kukuh
Thoyyibah: Baik
Muhyiddin: Yang menghidupkan agama
Raghd: Pleasant
Azizan: Yang mulia, yang kuat, kekasih
Musad: Unfettered camel
Daulah: Kerajaan