Bantu Ibu Yani
Arti Nama Lainnya
Nazili: Pakaian dan makanan yang berkat
Hafsyah: Istri Rasulullah SAW
Ubaidullah: Hamba Allah
Hail: Yang disegani
Zahran: Bunga, Keindahan, berseri, cantik
Syamsul Bahri: Matahari lautan
Alzam: Yang tekun
Tho`ifah: Sekumpulan, yang mengelilingi
Kawakib: Bintang-bintang
Zunnurain: Yang mempunyai dua cahaya